24-04-09

De Partij leidt in goede banen

banner ok.gif
Zondag 19 oktober 2008 (2)

Het is tamelijk warm vandaag en ondanks het flauwe zonnetje, hangt er toch wat mist in de verte. We rijden door een bergachtige streek maar de bergen zijn niet hoger dan 800 meter. Er is vrij veel landbouw. Onder andere de pomeloplantages (een grote pompelmoesachtige vrucht) de mangosteen China 109(een paarse ronde tot eivormige vrucht) en de longanvruchten, die op palen worden gekweekt, vallen op. We zien ook veel oleanders en enorm veel bamboe. Deze laatste groeien hier evenwel niet van nature, maar zijn aangeplant nadat zo goed als alle bomen waren geveld voor de houtindustrie. Bamboe heeft echter het nadeel zeer korte wortels te hebben wat talrijke grondverschuivingen voor gevolg heeft. Intussen heeft de Staat ook beseft dat ze zorgzamer moeten omgaan met hout en zo zijn de houten wegwerpeetstokjes verboden. Wie ze toch wil kopen, betaalt een hogere taks. 

Gezien ons bezoek aan de rijstvelden, krijgen we nog een hele les over de landbouw in China en vooral over de grondeigendom. In de loop der eeuwen is die namelijk voortdurend China 110veranderd maar nu is alle grond staatseigendom. Weliswaar krijgen de boeren steeds meer rechten, maar de verdeling van de grond is het voorrecht van de lokale partijbesturen. Zo wordt alle grond door de lokale Staatsraad beheerd en toegewezen. De boeren moeten nog steeds een bepaald quotum halen van de Staat, maar hebben wel de vrije hand voor hun eigen gewassen en de verkoop ervan. Ze krijgen zelfs meer en meer recht om grond te verhuren of te verkopen, wat zelfs hier en daar al heeft geleid tot het ontstaan van grootgrondbezit. Eén ding is zeker: er is in China geen hongersnood meer. 

De Communistische Partij heeft in China nog steeds álles te zeggen, in eerste instantie de 12 leden van het Partijbestuur, maar verder wordt de macht hiërarchisch doorgegeven naar de lokale besturen, zonder wiens toestemming in de dorpen nog steeds niets kan gebeuren. De bevolking wordt overal “in goede banen geleid” en “opgevoed” door grote propagandaborden langs de weg met slogans over goed burgerschap, verkeersregels, de éénkindpolitiek, enz. De Communistische Partij telt 63 miljoen leden over heel China, wat betekent dat één op twee Chinezen lid is. Lidmaatschap van de partij levert heel wat persoonlijke voorrechten op en wordt doorgaans doorgegeven van vader op zoon. Toch mag iedereen een aanvraag indienen, maar naar het schijnt zou de moderne jeugd niet meer zo happig zijn om toe te treden en op scholen worden zelfs kandidaatleden geronseld. De reden van de terughoudendheid van de jongeren is dat kandidaatleden zichzelf moeten bewijzen met goede schoolresultaten en daarvoor dagelijks één uur vroeger op school moeten aanwezig zijn. Daarna moeten ze nog een speciale opleiding volgen in de partijdoctrine.  

klik hier voor het vervolg

08:00 Gepost door C en C | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook | |

De commentaren zijn gesloten.