24-04-09

De Partij leidt in goede banen

banner ok.gif
Zondag 19 oktober 2008 (2)

Het is tamelijk warm vandaag en ondanks het flauwe zonnetje, hangt er toch wat mist in de verte. We rijden door een bergachtige streek maar de bergen zijn niet hoger dan 800 meter. Er is vrij veel landbouw. Onder andere de pomeloplantages (een grote pompelmoesachtige vrucht) de mangosteen China 109(een paarse ronde tot eivormige vrucht) en de longanvruchten, die op palen worden gekweekt, vallen op. We zien ook veel oleanders en enorm veel bamboe. Deze laatste groeien hier evenwel niet van nature, maar zijn aangeplant nadat zo goed als alle bomen waren geveld voor de houtindustrie. Bamboe heeft echter het nadeel zeer korte wortels te hebben wat talrijke grondverschuivingen voor gevolg heeft. Intussen heeft de Staat ook beseft dat ze zorgzamer moeten omgaan met hout en zo zijn de houten wegwerpeetstokjes verboden. Wie ze toch wil kopen, betaalt een hogere taks. 

Gezien ons bezoek aan de rijstvelden, krijgen we nog een hele les over de landbouw in China en vooral over de grondeigendom. In de loop der eeuwen is die namelijk voortdurend China 110veranderd maar nu is alle grond staatseigendom. Weliswaar krijgen de boeren steeds meer rechten, maar de verdeling van de grond is het voorrecht van de lokale partijbesturen. Zo wordt alle grond door de lokale Staatsraad beheerd en toegewezen. De boeren moeten nog steeds een bepaald quotum halen van de Staat, maar hebben wel de vrije hand voor hun eigen gewassen en de verkoop ervan. Ze krijgen zelfs meer en meer recht om grond te verhuren of te verkopen, wat zelfs hier en daar al heeft geleid tot het ontstaan van grootgrondbezit. Eén ding is zeker: er is in China geen hongersnood meer. 

De Communistische Partij heeft in China nog steeds álles te zeggen, in eerste instantie de 12 leden van het Partijbestuur, maar verder wordt de macht hiërarchisch doorgegeven naar de lokale besturen, zonder wiens toestemming in de dorpen nog steeds niets kan gebeuren. De bevolking wordt overal “in goede banen geleid” en “opgevoed” door grote propagandaborden langs de weg met slogans over goed burgerschap, verkeersregels, de éénkindpolitiek, enz. De Communistische Partij telt 63 miljoen leden over heel China, wat betekent dat één op twee Chinezen lid is. Lidmaatschap van de partij levert heel wat persoonlijke voorrechten op en wordt doorgaans doorgegeven van vader op zoon. Toch mag iedereen een aanvraag indienen, maar naar het schijnt zou de moderne jeugd niet meer zo happig zijn om toe te treden en op scholen worden zelfs kandidaatleden geronseld. De reden van de terughoudendheid van de jongeren is dat kandidaatleden zichzelf moeten bewijzen met goede schoolresultaten en daarvoor dagelijks één uur vroeger op school moeten aanwezig zijn. Daarna moeten ze nog een speciale opleiding volgen in de partijdoctrine.  

klik hier voor het vervolg

08:00 Gepost door C en C | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook | |

22-04-09

De Chinese taal

banner ok.gif
Zondag 19 oktober 2008 (1)

Wat hebben we goed geslapen vannacht! Het was een zeer goed, reuzenbreed bed. En toch ben ik om 5 uur al wakker.  Dit hotel is inderdaad prima op alle gebied. Het is recent gerenoveerd en Anders dan Anders komt hier trouwens voor het eerst na een lange periode terug. En toch… hoe goed ook, er mankeert overal wel iets. Hier hebben we een probleem met de verlichting in de kast. Die moet automatisch uitgaan bij het sluiten van de kast, maar dat doet ze niet. Eerst gaat ze om de 30 seconden aan en uit om vervolgens de hele nacht te blijven branden. ’s Ochtends is het trouwens lang zoeken om alle schakelaars van het bedieningspaneel op de juiste stand te zetten zodat we overal licht hebben. Maar… waarover klaag ik? 

Om 8 uur vertrekken we voor een hele daguitstap naar Longsheng, waar we de prachtige rijstvelden gaan bezoeken. Het is een rit van ongeveer 100 kilometer en onderweg leert Tom ons een en ander over de Chinese taal. Meer dan ni hao (goeiedag) en sheshe (dank u) hebben we tot nog toe niet onthouden. Het Chinees kent geen alfabet, maar gebruikt China 107tussen de 20.000 en 50.000 karakters. Niemand kent die echter allemaal. Om je ‘geletterd’ te noemen en te kunnen lezen, volstaat het een 1.000-tal karakters te kennen, maar de meeste Chinezen, die er tussen hun 6e en 15e jaar 9 jaren lagere school hebben opzitten, kennen er ongeveer 2.000. In het middelbare (tot 18 jaar) komen ze tot 5.000 en op universiteitsniveau komen ze tot 10.000. De karakters waren oorspronkelijk heuse pictogrammen zoals we bij de Naxi nog duidelijk konden zien. De combinatie van twee of meer pictogrammen vormden algauw nieuwe begrippen en karakters. Zo werd bv perceel + ploeg = man. We krijgen van Tom een hele reeks dergelijke voorbeelden te zien. Interessant! Hij legt ons ook uit hoe een woordenboek in elkaar steekt. Daarbij wordt uitgegaan van 182 basiskarakters of ‘radicalen’ en dan is het een kwestie van het aantal toegevoegde streepjes of penseeltrekken te tellen. China 108Het kunnen er 1, 2, 3… tot zelfs 19 zijn en zo ontstaan telkens nieuwe begrippen of karakters. Hoe ingewikkeld de geschreven taal ook is, des te eenvoudiger is de grammatica. Die bestaat eigenlijk niet. Zinnen worden gevormd door afzonderlijke begrippen achter elkaar te zetten en vervoegingen, lidwoorden e.d. bestaan gewoon niet. De uitspraak is dan weer zéér moeilijk want de intonatie kan aan hetzelfde woord tot 5 totaal verschillende betekenissen geven. Ook op pc werken is niet eenvoudig: er wordt bij elke aanslag een reeks van alternatieven op het scherm getoond waaruit kan gekozen worden om aldus geleidelijk het juiste karakter te vormen. Hetzelfde gebeurt om een sms te sturen. Mao Zedong heeft geprobeerd om de Chinese karakters af te schaffen, maar verder dan een serieuze vereenvoudiging is hij niet gekomen. Wat wél gelukt is, is de invoering van het pinyin, waarmee het Chinees kan omgezet worden in het Latijns alfabet zodat het door westerlingen kan gelezen worden. Het is in de jaren ’50 ontwikkeld en in 1979 door de Chinese Staat officieel erkend. Tenslotte dient gezegd dat men in Taiwan en Hongkong niet dezelfde karakters gebruikt als in China.

klik hier voor het vervolg

08:00 Gepost door C en C | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, china |  Facebook | |